Tussenkomsten gemeenteraad

Wil je horen wat ik als fractieleider van h-EERLIJK ZOERSEL precies in de gemeenteraad heb gezegd over een onderwerp. Klik dan op de link bij het betreffende punt.

Inspraak

 • waarom wordt de Gecoro niet betrokken? (GR jun 2019)
 • waarom wordt met de input van de PPS-werkgroep niets gedaan? (GR jun 2019)
 • waarom worden de Hallenaars niet betrokken bij de herinrichting van het dorp? (GR jun 2019)
 • vertegenwoordiging van de scholen in de mina-raad (GR mei 2019)
 • reactie op gebrek aan respect voor inbreng oppositie bij het klimaatplan (GR mei 2019)
 • waarom werd de Gecoro niet betrokken bij het klimaatplan? (GR mei 2019)
 • oproep aan het bestuur om plannen tijdig te bezorgen aan PPS-werkgroep (GR apr 2019)
 • reactie op foute informatie over de Gecoro (GR maa 2019)
 • participatietraject voor mobiliteit (GR maa 2019)
 • het middenveld betrekken bij ontwikkeling en uitvoering mobiliteitsplan (GR feb 2019)
 • de rol van de Gecoro (GR jan 2019)


Openbaarheid van bestuur

 • opnieuw gemeenteraadscommissies die openbaar zijn (GR jun 2019)
 • voorstel om vragen die schriftelijk beantwoord worden tussen twee gemeenteraden in toe te voegen aan het verslag van de volgende gemeenteraad (GR apr 2019)
 • voorstel van h-EERLIJK ZOERSEL om opnames gemeenteraad publiek te maken (GR jan 2019)


Dienstverlening

 • klachtenreglement wordt ingetrokken na tussenkomst h-EERLIJK ZOERSEL (GR mei 2019)
 • standpunt over retributie voor verblijfsvergunningen (GR mei 2019)
 • blijven ontleningen bij de bibliotheek gratis? (GR mei 2019)

 

Verenigingen

 • voorstel tot verlaging van de tarieven van de Kapel voor verenigingen (GR maa 2019)


Mobiliteit

 • waarom geen doorlopend fietspad in Halle? (GR jun 2019)
 • vraag naar motivatie van de tegenstem van Groen en Open VLD op voorstel veilige fietsverbindingen (GR apr 2019)
 • voorstel voor veilige verlichte fietsverbindingen tussen de kernen (GR apr 2019)
 • status omleidingsweg rond Zoersel (GR maa 2019)
 • het middenveld betrekken bij ontwikkeling en uitvoering mobiliteitsplan (GR feb 2019)


PPS Halle

 • uitgebreide tussenkomst bij omgevingswerken dorpszaal (GR jun 2019)
 • leren uit de fouten van het verleden (GR mei 2019)
 • parochiezaal van Halle blijkt meest energievriendelijke gebouw van de gemeente (GR mei 2019)
 • rechtzetting van beweerde feiten over project dorpszaal (GR apr 2019)
 • oproep aan het bestuur om plannen voortaan tijdig te bezorgen (GR apr 2019)
 • reactie op de desinformatie van het bestuur over het project van de dorpszaal (GR maa 2019)
 • de plannen van het nieuwe bestuur voor o.a. de dorpszaal (GR jan 2019)


Financiën en beleid

 • verder zetten overeenkomst gebruik zwembad Pulderbos (GR jun 2019)
 • zijn grote investeringen wel te verantwoorden in deze budgettair krappe tijden? (GR jun 2019)
 • vragen en bezorgdheden bij de jaarrekening 2018 (GR jun 2019)
 • huishoudelijk reglement gemeenteraad en inbreng h-EERLIJK ZOERSEL (GR mei 2019)
 • reactie op gebrek aan respect voor inbreng oppositie bij het klimaatplan (GR mei 2019)
 • het klimaatplan is geen ‘plan’ (GR mei 2019)
 • over het rodeorijden met belastinggeld van het nieuwe bestuur (GR maa 2019)
 • vraag naar timing huishoudelijk reglement gemeenteraad (GR feb 2019)
 • beleidsintenties (GR jan 2019)
 • meerjarenplan 2019 (GR jan 2019)

Groene gemeente

 • rioleringswerken Sint-Martinusstraat en omgeving en het verdwijnen van groen (GR maa 2019)
 • groenbehoud bij rioleringswerken en heraanleg straten (GR feb 2019)


Afval

 • vraag tot frequentere ophaling GFT tijdens de zomer (GR jun 2019)
 • vraag naar plan op Japanse duizendknoop te bestrijden (GR jun 2019)
 • voorstel om afschaffing gratis vuilniszakken te compenseren door Zoerselcheques (GR maa 2019)


Klimaatplan

 • voorstel om klimaatcheck in te voeren bij grote bouwprojecten (GR mei 2019)
 • het klimaatplan is geen ‘plan’ (GR mei 2019)
 • inhoudelijke opmerkingen bij het klimaatplan (GR mei 2019)


Wonen

 • status ontwikkeling binnengebied Lindedreef/Kattenberg/Lotelinglaan (GR mei 2019)
 • herbestemming woningen voor het gemeentehuis (GR mei 2019)


Gemeentelijke gebouwen

 • warmteprobleem in de bibliotheek van Zoersel (GR feb 2019)
Advertentie

The time is now

Tom en JosOp 14 oktober 2018 ben ik kandidaat voor h-EERLIJK ZOERSEL. Samen met een gemotiveerde ploeg willen we de brug slaan tussen burger en politiek. 

Waarom ik nu de overstap maak naar de politiek en waarom ik voor h-EERLIJK ZOERSEL heb gekozen, lees je in deze post.

 

Het was Wim van Haegendoren, schepen voor de Volksunie, die op een zonnige avond in 1994 plots voor de deur van mijn ouderlijk huis stond.

Of ik het zag zitten om het lokale partijblad redactioneel mee uit te werken? Ik was net 18 en pas gestart met mijn opleiding voor regent Nederlands.

Politiek was zeker een interesse, al op jonge leeftijd. “Zwarte zondag in Zoersel” kopte Humo na de uitslag van de federale verkiezingen enkele jaren daarvoor. Dat moet voor mij zowat het begin geweest zijn van mijn politieke interesse.

Wim was echter niet nationaal bezig. Voor hem telde Zoersel.

OK, ik zou een keer meegaan naar een bestuursvergadering van de Volksunie in Zoersel om kennis te maken. Niet veel later was ik naast Wim een van de vaste aanwezigen op de vergaderingen.

Op een van de avonden dat Wim me thuis kwam oppikken voor de vergadering en nadien ook veilig terug bracht, vertelde ik tijdens de bestuursvergadering over de erbarmelijke toestand van het fietspad aan de Eikenlaan, een route die ik elke dag nam met de fiets, slalommend tussen de omhoogstekende klinkers. De vergadering liep uit en een stuk over middernacht keerden Wim en ik huiswaarts. Ter hoogte van Liefkenshoek zei hij plots: “O ja, je zei daarstraks dat het fietspad er zo slecht bij ligt.” Op hetzelfde moment gaf hij een stevige ruk aan zijn stuur en voor ik het goed en wel besefte, reden we met de auto over het fietspad richting de Turnhoutsebaan tot waar nu de Wok is. Ik hoor je denken: not done. Maar toch: het korte stuk dat we over het verlaten fietspad reden, was voor Wim voldoende om de frank (dat was nog zo in die tijd) te laten vallen dat er actie nodig was.

Enkele weken later waren de verticale klinkers netjes weggewerkt en was het opnieuw fijn fietsen.

Lokaal kun je als politicus het verschil maken, dat was me toen erg duidelijk geworden.

Mede daarom ben ik de politiek steeds van nabij blijven volgen: via bestuursvergaderingen van de Volksunie, Spirit en GPS Zoersel (het progressieve kartel van Spirit, Groen en sp.a).

Toen in 2011 een nieuwe professionele uitdaging mijn pad kruiste, besliste ik om geen rol meer te spelen in de lokale politiek. Toch bleef de interesse in de lokale politiek overeind en daarom startte ik in 2012, bij de start van deze bestuursperiode, de politieke blog De Zoerselaar.

Ik bleef trouw de gemeenteraden volgen en bracht er verslag over uit. Via De Zoerselaar kon het brede publiek vaststellen dat er reeds van in het begin van de bestuursperiode een serieuze wrevel zit tussen de coalitiepartners, iets wat de reguliere lokale pers niet berichtte. Ik bezocht voor de blog ook de verschillende nieuwjaarsrecepties in de stijl van ‘Komen eten’ en nodigde begin 2015 alle partijen bij mij thuis uit voor een interview over de lokale politiek.

Begin 2017 stopte ik met nieuwe bijdragen voor De Zoerselaar omwille van mijn betrokkenheid in de burgerbeweging OverHal die ijvert voor een dorpsvernieuwing van Halle op maat van de Hallenaars. Beiden combineren, vond ik principieel niet correct.

Met de verkiezingen in aantocht polsten verschillende politici naar mijn eventuele interesse om me kandidaat te stellen op 14 oktober. Ik heb hen telkens bedankt voor het aanbod, omdat ik de behoefte niet voelde om een actieve rol in de politiek op te nemen.

 

Wat is er dan veranderd dat ik me nu wel kandidaat stel voor h-EERLIJK ZOERSEL bij de komende verkiezingen?

Foto 7-02-18 15 24 52.jpgDe keuze om me nu wel politiek te engageren, is zeer recent genomen naar aanleiding van het project van PPS Halle. Zo kon ik enkele weken geleden alle documenten doornemen van het gunningstraject en dat heeft me geleerd dat er nog heel veel marge is op de plannen.

Aangezien alle deelprojecten van PPS Halle voor het einde van de komende bestuursperiode gerealiseerd zullen zijn, is het nu of nooit om de plannen aan te passen en ze op maat van Halle te brengen.

Aan wat tot nu toe gerealiseerd werd, is niets meer te veranderen. Zo is de school door de bouw van de woningen aan de verbindingsweg niet meer uitbreidbaar naar achter, terwijl er nog wel wat bouwprojecten gepland zijn en er nu al klachten komen over een te kleine speelplaats voor de kinderen.

Maar alle projecten die nog in de plan-fase zitten, kunnen wél nog aangepast worden: de bouw van het grote aantal extra woningen, de heraanleg van de publieke ruimte, de inrichting en de locatie van de dorpszaal, het verkeersveiliger maken van de dorpskern en de schoolomgeving, enz.

Het is dus nu of nooit voor Halle.

Ik wil me graag engageren om van de plannen voor de overige sites, waar ondertussen reeds honderden Hallenaars van hebben laten weten dat ze ze niet lusten, opnieuw een positief project te maken. Ik wil ervoor zorgen dat wijken, verenigingen en handelaars actief betrokken worden in het traject en het project mee kunnen sturen zodat de ontwikkelingen op maat van ons dorp gebeuren.

Met de ervaring die ik ondertussen heb opgedaan in het dossier en de feedback van de Hallenaars als bagage wil ik mee aan de tekentafel zitten van de dorpsvernieuwing. En dat kan blijkbaar alleen als je een politiek mandaat hebt in Zoersel omdat je dan betrokken bent in het beslissingstraject voor een beslissing valt.

Dat kunnen we uiteraard niet alleen vanuit h-EERLIJK ZOERSEL. Daarom reiken we de hand naar iedere lokale politicus, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen.

h-EERLIJK ZOERSEL is een lokale partij die inspraak en open communicatie hoog in het vaandel draagt. Het vormt het DNA van de partij. h-EERLIJK ZOERSEL profileert zich daarom terecht als brug tussen burger en politiek. Volgens mij de meest kernachtige typering van de missie van de partij.

Ik wil op 14 oktober graag mee een bruggenbouwer zijn en stel me daarom kandidaat op de lijst van h-EERLIJK ZOERSEL.


En OverHal dan?

OverHal is steeds een partijonafhankelijke burgerbeweging geweest, en dat moet ook zo blijven. Door mijn persoonlijk engagement voor h-EERLIJK ZOERSEL zou een andere perceptie kunnen ontstaan. Daarom heb ik aan de kern van OverHal aangegeven dat ik niet langer woordvoerder van OverHal kan zijn.

Ik blijf echter meer dan ooit overtuigd van de noodzaak van OverHal als burgerbeweging in dit dossier en blijf dan ook enthousiast lid. Uiteraard blijf ik PPS Halle ook op de voet volgen om het project mee in een andere richting te sturen.

Door de krachten te bundelen kunnen burgers, verenigingen, handelaars en politici over de partijgrenzen heen van PPS Halle opnieuw een positief verhaal maken op maat van ons mooie dorp.

Wil jij ook mee je schouders onder dit verhaal zetten?

Mail me dan op tomsleeuwaert@hotmail.com of bel me op 0470 600 120.