Tussenkomsten gemeenteraad

Wil je horen wat ik als fractieleider van h-EERLIJK ZOERSEL precies in de gemeenteraad heb gezegd over een onderwerp. Klik dan op de link bij het betreffende punt.

Inspraak

 • waarom wordt de Gecoro niet betrokken? (GR jun 2019)
 • waarom wordt met de input van de PPS-werkgroep niets gedaan? (GR jun 2019)
 • waarom worden de Hallenaars niet betrokken bij de herinrichting van het dorp? (GR jun 2019)
 • vertegenwoordiging van de scholen in de mina-raad (GR mei 2019)
 • reactie op gebrek aan respect voor inbreng oppositie bij het klimaatplan (GR mei 2019)
 • waarom werd de Gecoro niet betrokken bij het klimaatplan? (GR mei 2019)
 • oproep aan het bestuur om plannen tijdig te bezorgen aan PPS-werkgroep (GR apr 2019)
 • reactie op foute informatie over de Gecoro (GR maa 2019)
 • participatietraject voor mobiliteit (GR maa 2019)
 • het middenveld betrekken bij ontwikkeling en uitvoering mobiliteitsplan (GR feb 2019)
 • de rol van de Gecoro (GR jan 2019)


Openbaarheid van bestuur

 • opnieuw gemeenteraadscommissies die openbaar zijn (GR jun 2019)
 • voorstel om vragen die schriftelijk beantwoord worden tussen twee gemeenteraden in toe te voegen aan het verslag van de volgende gemeenteraad (GR apr 2019)
 • voorstel van h-EERLIJK ZOERSEL om opnames gemeenteraad publiek te maken (GR jan 2019)


Dienstverlening

 • klachtenreglement wordt ingetrokken na tussenkomst h-EERLIJK ZOERSEL (GR mei 2019)
 • standpunt over retributie voor verblijfsvergunningen (GR mei 2019)
 • blijven ontleningen bij de bibliotheek gratis? (GR mei 2019)

 

Verenigingen

 • voorstel tot verlaging van de tarieven van de Kapel voor verenigingen (GR maa 2019)


Mobiliteit

 • waarom geen doorlopend fietspad in Halle? (GR jun 2019)
 • vraag naar motivatie van de tegenstem van Groen en Open VLD op voorstel veilige fietsverbindingen (GR apr 2019)
 • voorstel voor veilige verlichte fietsverbindingen tussen de kernen (GR apr 2019)
 • status omleidingsweg rond Zoersel (GR maa 2019)
 • het middenveld betrekken bij ontwikkeling en uitvoering mobiliteitsplan (GR feb 2019)


PPS Halle

 • uitgebreide tussenkomst bij omgevingswerken dorpszaal (GR jun 2019)
 • leren uit de fouten van het verleden (GR mei 2019)
 • parochiezaal van Halle blijkt meest energievriendelijke gebouw van de gemeente (GR mei 2019)
 • rechtzetting van beweerde feiten over project dorpszaal (GR apr 2019)
 • oproep aan het bestuur om plannen voortaan tijdig te bezorgen (GR apr 2019)
 • reactie op de desinformatie van het bestuur over het project van de dorpszaal (GR maa 2019)
 • de plannen van het nieuwe bestuur voor o.a. de dorpszaal (GR jan 2019)


Financiƫn en beleid

 • verder zetten overeenkomst gebruik zwembad Pulderbos (GR jun 2019)
 • zijn grote investeringen wel te verantwoorden in deze budgettair krappe tijden? (GR jun 2019)
 • vragen en bezorgdheden bij de jaarrekening 2018 (GR jun 2019)
 • huishoudelijk reglement gemeenteraad en inbreng h-EERLIJK ZOERSEL (GR mei 2019)
 • reactie op gebrek aan respect voor inbreng oppositie bij het klimaatplan (GR mei 2019)
 • het klimaatplan is geen ‘plan’ (GR mei 2019)
 • over het rodeorijden met belastinggeld van het nieuwe bestuur (GR maa 2019)
 • vraag naar timing huishoudelijk reglement gemeenteraad (GR feb 2019)
 • beleidsintenties (GR jan 2019)
 • meerjarenplan 2019 (GR jan 2019)

Groene gemeente

 • rioleringswerken Sint-Martinusstraat en omgeving en het verdwijnen van groen (GR maa 2019)
 • groenbehoud bij rioleringswerken en heraanleg straten (GR feb 2019)


Afval

 • vraag tot frequentere ophaling GFT tijdens de zomer (GR jun 2019)
 • vraag naar plan op Japanse duizendknoop te bestrijden (GR jun 2019)
 • voorstel om afschaffing gratis vuilniszakken te compenseren door Zoerselcheques (GR maa 2019)


Klimaatplan

 • voorstel om klimaatcheck in te voeren bij grote bouwprojecten (GR mei 2019)
 • het klimaatplan is geen ‘plan’ (GR mei 2019)
 • inhoudelijke opmerkingen bij het klimaatplan (GR mei 2019)


Wonen

 • status ontwikkeling binnengebied Lindedreef/Kattenberg/Lotelinglaan (GR mei 2019)
 • herbestemming woningen voor het gemeentehuis (GR mei 2019)


Gemeentelijke gebouwen

 • warmteprobleem in de bibliotheek van Zoersel (GR feb 2019)
Advertentie